Dünyanın İlk Otonom Kamyonunu Tesla’dan Önce Çıkaran Startup Şirketi: Einride

?sveçli startup ?irketi Einride, henüz geni? kitleler taraf?ndan tan?nan bir isim olmasa bir ilki ba?ar?p bir y???n ödüle lay?k görülmü? bir ?irket. Elektrikli otonom kamyonunu k?s?tl? bölgelerde de olsa Tesla?dan önce yollara süren Einride, Pod isimli arac?yla ta??mac?l???n çevreye verdi?i zarar? en aza indirmeyi hedefliyor. Gelin, ?an? küçük ba?ar?s? büyük Einride?? k?saca tan?yal?m.