Düz Dünyacıları Bile Dumura Uğratacak Teori: Güneş Aslında Soğuk

Bir Ek?i Sözlük yazar?, yan?t?n? bilmeyenlerin gerçekten de kafas?n? kar??t?rabilecek ilginç bir önerme ortaya att?. Güne?’in asl?nda so?uk oldu?unu savunan yazar, yapt??? savunma ile hem güldürdü hem de dü?ündürdü.