E-Devlet ile Telefonun ‘Kaçak Olup Olmadığını’ Nasıl Kontrol Edersiniz?

?kinci el ya da s?f?r olarak ald???n?z ancak fiyat? piyasan?n epey alt?nda olan telefonlar?n, yasa d??? yollarla ülkemize girmi? kaçan telefonlardan biri olma ihtimali bir hayli yüksek. Peki, ald???n?z telefonunun kaçak olup olmad???n? nas?l anlars?n?z? Kaçan telefon kontrolü için uygulayabilece?iniz yöntemi ad?m ad?m tüm detaylar?yla anlatt?k.