e-Devlet’in Yeni Özelliğiyle Vatandaşlar, Bölgede Görev Yapan Polislerin Kimlik Bilgilerine Ulaşabilecek

e-Devlet?in yeni bir özelli?i duyuruldu. Yeni özellikle birlikte vatanda?lar art?k kay?tl? olduklar? adreslerinin bulundu?u bölgede görev yapan polis memurlar?n?n kimlik bilgilerine eri?ebilecekler.