E3 2021 ve Yazın Yapılacak Tüm Oyun Fuarları Duyuruldu

Geçti?imiz y?l pandemi nedeniyle iptal edilen etkinlik bu y?l dijital olarak sahalara geri dönüyor. Herkese ücretsiz yap?lmas? beklenen E3 2021 etkinli?inin program? ve oyun endüstrisi etkinli?i onay? verildi.