Einstein’ın El Yazısıyla Kaleme Aldığı “E=mc²” Yazılı Mektup, 1,2 Milyon Dolara Satıldı

Einstein??n kaleme ald???, kütle-enerji e?de?erli?inin temel formülü olarak kabul gören ?E=mc²? formülünün de yaz?l? oldu?u bir mektup, aç?k art?rmada 1,2 milyon dolara sat?ld?. 1946 y?l?nda kaleme al?nan mektubun de?eri 400 bin dolar olarak belirlenmi?ti ancak çeki?meli geçen aç?k art?rma oturumunun sonunda sat?? yap?lan fiyat, belirlenen de?erin 3 kat?na ç?kt?.