El Yazısıyla Doldurulan Çalışma İzinleri 2 Mayıs’a Kadar Geçerli Olacak

?çi?leri Bakanl???, henüz çal??ma izin belgesini alamayanlar? ma?duriyetten kurtaracak ufak bir düzenleme getirdi. Yeni bildiriye göre tam kapanma sürecinde çal??acak vatanda?lar, i?yerleri taraf?ndan el yaz?s?yla doldurulan izin belgelerini 2 May?s?a kadar kullanabilecek. Bununla birlikte el yaz?s?yla doldurulmu? belgelere oldukça s?k? bir denetim uygulanacak.