Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarının Siber Güvenlik Sorunlarına Yol Açtığı Tespit Edildi

Bir grup ara?t?rmac?, elektrikli otomobillerin ?arj istasyonlar?ndaki güvenlik sorunlar?n? belirlemek için ara?t?rma yapt?. Birçok konuda güvenlik tehdidinin tespit edildi?i ara?t?rmada ortaya ç?kan sorunlara çözüm arand?.