Elon Musk Açıkladı: Starlink’in Beta Süreci Yaz Aylarında Tamamlanmış Olacak

Elon Musk, son birkaç ayd?r beta sürecinde olan uydu interneti projesi Starlink’in 2021 y?l?n?n yaz aylar?nda beta sürecinden ç?kaca??n? aç?klad?. Ayr?ca internet hizmetini ?u an yaln?zca belirtti?i konumdan, gelen uydu al?c?s? ve di?er donan?mlar sabitken kullanabilen Starlink mü?terileri, diledikleri yerden internet kullanabilecekler.