Elon Musk Bu Gece de Rahat Durmadı; Bir Açıklamayla Dogecoin’i Yükseltti

Kripto para piyasas?n?n alt?n? üstüne getirmeyi ba?aran Elon Musk, gece saatlerinde yeni aç?klamalarda bulundu. Kripto paralara inand???n? söyleyen Musk, bunun yine de fosil yak?t tüketimini art?rmamas? gerekti?ini savundu. Dogecoin’le ilgili de konu?an Musk, her zaman oldu?u gibi bu altcoine ufak bir pump yapt?rd?.