Elon Musk, Her Evin Kendi Elektriğini Üretmesini Sağlayacak Projesinde Yaptıkları Büyük Hatayı İtiraf Etti

Yat?r?mc?lar? ile gerçekle?tirdi?i konferans görü?mesinde SolarCity projesi ile ilgili önemli aç?klamalarda bulunan Elon Musk, çat?lardaki çe?itlili?in neden olaca?? maliyet art???n? yanl?? hesaplad?klar?n? ifade etti. Musk, bu nedenle çat?larda kurulum maliyetlerinin iki ya da üç kat artt???n?, bu nedenle de mü?terilerinden anla?t?klar?n?n üzerinde bir fiyat talep ettiklerini belirtti.