Elon Musk, Mars’ta İnsan Yaşamının Gerçekleşebilmesi İçin Destek İstedi

SpaceX CEO’su Elon Musk, gelecekte Mars’ta insan ya?am?n? mümkün k?lmak için halktan gelecek deste?in çok önemli oldu?unu söyledi?i bir tweet payla?t?. Kafay? Mars’la bozdu?unu en ba??ndan beri bildi?imiz Musk, hedefine ula?mak ve insanl??? çok gezegenli bir tür haline getirmek için destek istedi.