Elon Musk, Neden Bir Gecede Kripto Para Piyasasını Silkeledi?

Kurucusu oldu?u Tesla?n?n Bitcoin ile araba sat???n? ask?ya alma karar?yla kripto para piyasalar?n? bir gecede silkeleyen Elon Musk??n manipülatif tavr? hakk?nda söylenecek, anlat?lacak çok ?ey var.