Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile Araç Satımını Askıya Aldığını Açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’n?n CEO’su Elon Musk, ?irketin Bitcoin ile araç sat?m?n? ask?ya ald???n? duyurdu. Karara gerekçe olarak fosil yak?tlar?n giderek artan kullan?m?ndan duyulan endi?eyi gösteren Musk, ?irketin Bitcoin satmayaca??n?n sözünü verdi.