Elon Musk’ın Paylaşımıyla 400 Kat Değer Kazanan Starbase (STAR) Token Nedir?

Kripto para piyasas?n? Tweet?leriyle alt üst etmeyi ba?aran Elon Musk, bu sabah Starbase yaz?s?na yer veren bir payla??m yaparak ayn? isimli token??n 400 kat de?er kazanmas?n? sa?lad?. Peki, nedir bu Starbase (STAR) token?