Emniyet Genel Müdürlüğü, Instagram’ı Güvenli Kullanmak İçin Yapılması Gerekenleri Açıkladı

EGM’ye ba?l? Siber Suçlarla Mücadele Daire Ba?kanl???, S?BERAY’?n sosyal medya hesaplar?ndan bir aç?klama yapt?. Bu aç?klamada Instagram’daki hesap güvenli?inin nas?l sa?lanmas? gerekti?inden bahseden kolluk kuvvetleri, kullan?c?lara baz? tavsiyeler veriyor.