En Tehlikeli Android Mesajlaşma Uygulamaları Açıklandı

Kaspersky, anl?k mesajla?ma uygulamalar? üzerinden yap?lan kimlik av? sald?r?lar?n?n, en çok hangi uygulamalarda gerçekle?tirildi?ini aç?klad?. Buna göre kullan?c? güvenli?inin en fazla tehlikede oldu?u uygulamalar; WhatsApp, Telegram, Viber ve Google Hangouts.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace