Endüstriyel Kriz Kapıda: Intel CEO’su, Mikroçip Kıtlığının 2 Yıl Daha Sürebileceğini Belirtti

Intel CEO’su Pat Gelsinger, yar? iletken sektöründe ya?anan k?tl?k sorunuyla ilgili aç?klamalarda bulundu. Gelsinger taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre sektördeki sorunlar 2 y?l daha sürebilir. K?tl??? durduracak tek ?ey ise sektör payda?lar?n?n üretim kapasitesini art?rmas?.