Eski Bilim Kurgu Filmlerinde Bulunan ve Bugün Gerçeğe Dönüşen 10 Teknoloji

?nsanl?k gözünü her zaman gelece?e yöneltmi? ve bu konuda bilimsel çal??malar yapm??t?r. Ancak bilimsel çal??malardan da önce uzmanlara ilham veren bilim kurgu filmleri vard?r. Bugünü do?ru ya da yanl?? tahmin eden ve sunduklar? hikaye ile gelece?i ?ekillendiren en önemli filmleri ve gelecek öngörülerini inceledik.