Eski Blizzard ve Epic Çalışanları, RYO Türünü Baştan Yazacak Bir Stüdyo Kurdu

Blizzard ve Epic Games gibi iki büyük oyun firmas?n?n eski ve tecrübeli çal??anlar?, Lightforge Games ad?nda yeni bir stüdyo kurma karar? ald?. Bu yeni ba??ms?z stüdyonun amac? ise RYO türünü de?i?tirmek.