Eski Telefonu Verip Yenisini Ucuza Alabileceğiniz 6 Platform

?u s?ralar telefonunu de?i?tirmeyi dü?ünenler için eski telefonunu getir yenisini götür kampanyas? yapan ma?azalar hakk?nda bir ara?t?rma yapt?k. Güncel olarak 6 farkl? ma?aza h?zl? bir ?ekilde telefon de?i?imi kampanyas? sunuyor. Baz? ma?azalara online ula?abiliyorken baz?lar? için de bayilere gitmeniz gerekiyor. ??te yeni telefonunuzu indirimli bir ?ekilde alabilece?iniz 6 ma?aza!