Ethereum Kurucu Ortağı, ‘Kendini Güvende Hissetmediği’ İçin Kripto Para Sektöründen Çekileceğini Açıkladı

Ethereum’un 8 kurucu orta??ndan biri olan Anthony Di lorio, kripto para sektöründen çekilmeye karar verdi?ini aç?klad?. Sektörde kendini güvende hissetmedi?ini, insanlar?n dijital varl?klara o kadar da ihtiyac?n?n olmad???n? dü?ündü?ünü söyleyen Di lorio, kripto paralardan olu?an tüm mal varl??? ile Decentral isimli kripto para cüzdan ?irketini de satacak.