Evden Çalışmaya Devam: Zoom, 14,7 Milyar Dolara Bulut Bilişim Şirketi Aldı

Video konferans uygulamas? Zoom, Five9 isimli bulut servis sa?lay?c?s?n? 14,7 milyar dolara sat?n ald???n? duyurdu. ?irket, bu sat?n almayla teknoloji sektöründe 2021’in en büyük ikinci sat?n alma i?lemini gerçekle?tirmi? oldu.