Facebook, Donald Trump’ın Hesaplarını Bir Süre Daha Kapalı Tutacak

Önde gelen sosyal medya platformlar?ndan Facebook, eski ABD Ba?kan? Donald Trump’?n Instagram ve Facebook hesaplar?n?n bir süre daha kapal? tutulaca??n? aç?klad?. Facebook’un ba??ms?z Denetim Kurulu, konunun 6 ay içinde tekrar görü?ülece?ini aç?klad?.