Facebook, İçerik Üreticilerine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacağını Açıkladı

Facebook, hem Instagram’daki hem de Facebook’taki içerik üreticilerine 1 milyar dolar yat?r?m yapaca??n? aç?klad?. Bu yat?r?m, farkl? konseptler ile belirli seviyelere ula?an içerik üreticilerine da??t?lacak. Ayr?ca içerik üreticilerine ba?lang?ç finansman? da sa?lanacak.