Facebook, İçerik Üreticilerine 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacağını Açıkladı

Facebook, hem Instagram’daki hem de Facebook’taki içerik üreticilerine 1 milyar dolar yat?r?m yapaca??n? aç?klad?. Bu yat?r?m, farkl? konseptler ile belirli seviyelere ula?an içerik üreticilerine da??t?lacak. Ayr?ca içerik üreticilerine ba?lang?ç finansman? da sa?lanacak.

 download Website Templates, Plugins, and Graphics Digital Marketplace