Facebook, iPhone’larda ‘Uygulamaların Ücretsiz Kalması İçin’ Veri Takibi İzni İstemeye Başladı

Apple’?n iOS 14.5 ile birlikte kullan?ma sundu?u ‘Uygulama Takip ?effafl???’ özeli?i sonras? Facebook, kullan?c?lar?n? takip iznine ikna etmek için bildirimlerine ilginç bir madde ekledi. Bu madde ile Facebook kullan?c?lardan, uygulamalar?n ücretsiz kalmas?na yard?m etmek için takip izni vermelerini istedi.