Facebook, Komşuluk İlişkilerini Farklı Bir Boyuta Taşıyacak Yeni Özelliğini Test Ediyor

Dünyan?n önde gelen sosyal medya platformlar?ndan biri olan Facebook, kom?uluk ili?kilerini farkl? bir boyuta ta??yacak yeni bir özelli?i test ediyor. ‘Neighborhoods’ ad? verilen özellik, kullan?c?lar?n çevre bölgelerdeki ki?ilerle daha fazla ileti?ime geçmesini sa?l?yor.