Facebook, Messenger ve Instagram Mesajlarına Gelecek Uçtan Uca Şifreleme Özelliğini Erteledi

Veri gizlili?i ihlalleri ile s?k s?k gündem olmay? ba?aran Facebook, bu kötü ?öhretine çok da yard?mc? olmayacak bir aç?klama yapt?. Instagram Direct ve Messenger uygulamas?na bir süre daha uçtan uca ?ifreleme özelli?inin gelmeyece?i aç?kland?.