Facebook, Okunmayan Makalenin Paylaşılmasını Engelleyen Bir Özellik Test Ediyor

Facebook, platformda payla??lacak bir makalenin okunmamas? durumunda kullan?c?y? uyaracak bir özelli?i test etmeye ba?lad?. Bir süre önce Twitter’?n da bir benzerini test etti?i özellik, kullan?c?lar?n makale payla??rken daha bilinçli olmas?n? sa?layacak.