Facebook Türkiye’nin Düzenlediği Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nın Sonuçları Açıklandı

Facebook’un 3 y?ld?r düzenledi?i Anadolu?nun 4 Mevsimi Foto?raf Yar??mas? isimli etkinli?inin 2021 sonuçlar? aç?kland?. Anadolu’nun farkl? yerlerinden çekilen mevsim foto?raflar?n? kapsayan yar??man?n kazananlar?, 3 milyondan fazla takipçili Facebook Türkiye’nin Facebook hesab?nda kapak foto?raf? olarak kullan?lacak.