Facebook, Yemeksepeti, LinkedIn ve Clubhouse’dan Çalınan Bilgileriniz ile Neler Yapılabilir?

Biz yazmaktan b?kt?k, onlar veri ihlali skandal? ya?atmaktan b?kmad?lar.Facebook, Yemeksepeti, LinkedIn ve Clubhouse’da ya?anan veri güvenli?i zafiyetleri sonucu bir hacker ya da hacker grubu taraf?ndan çal?nan bilgileriniz ile neler yap?labilir dü?ündünüz mü? Gelin bu rahats?z edici detaylara yak?ndan bakal?m