Facebook, Yeni Yapay Zeka Sisteminin Kanser Tedavisine Yardımcı Olabileceğini Düşünüyor

Facebook, yeni yapay zeka sisteminin kanser tedavisi için kullan?labilecek ilaç kombinasyonlar?n? kolayca tahmin edebilece?ini iddia etti. Yürütülen çal??ma, y?llar süren ilaç ara?t?rmalar?n?n çok k?sa sürelerde sonuç bulmas?n? sa?layabilir. Sonuçlar?n olumlu olmas?, kanserin mutlak çözümünü beraberinde getirebilir.