Facebook’ta Yine Büyük Çaplı Bir Veri İhlali Riski Keşfedildi

Anonim bir güvenlik ara?t?rmac?s?, Facebook’ta güvenlik aç???na yol açan bir arac?n varl???n? gösteren bir video payla?t?. Söz konusu arac?n, kullan?c?lar?n e-posta seçenekleri gizli olsa bile her gün 5 milyona yak?n e-posta adresiyle Facebook profilini ili?kilendirdi?ini söylüyor.