Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca, gerçekle?tirilen Bilim Kurulu toplant?s? sonras? aç?klamalarda bulundu. Koca, aç?klamas?nda a?? çal??malar?na ili?kin güncel durumdan bahsetti ve haziran ay?nda a?? çal??malar?n?n h?zlanaca??n? ifade etti.