Firmaların Çılgınlar Gibi Para Harcayıp Geleceğimizi İnşa Ettikleri 10 Teknoloji

Son dönemde teknolojinin h?zl? geli?me nedeniyle firmalar art?k yat?r?mlar?n? bamba?ka bir teknolojik trende do?ru yönlendiriyor. Tüm gelece?i ?ekillendirecek 10 büyük teknoloji ?imdiden belli oldu.