Fiyatı Ay Boyunca Artan Ethereum’un Piyasa Değeri, 500 Milyar Doları Aştı

May?s ay?n?n ba??ndan beri art??ta olan Ethereum?un fiyat?, 2 gün önce ilk defa 4000 dolar? geçmi?ti. Bugün bir kilometre ta?? daha geride kald? ve Ethereum?un piyasa de?eri 500 milyar dolar? a?t?. Böylece ETH, Bitcoin?in piyasa de?erinin yar?s?na ula?m?? oldu.