Flutter Nedir, Nasıl Kullanılır, Diğer Programlama Dillerine Göre Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Google taraf?ndan geli?tirilmi? olan Flutter ile Android, iOS ve web için haz?rlanan uygulamalar? tek bir araç tak?m? üzerinden geli?tirmeniz mümkün. Tek bir kod taban? üzerinden farkl? i?letim sistemi ve cihazlara uygun uygulama geli?tirmenizi sa?layan Flutter nedir gelin biraz daha yak?ndan inceleyelim.