Ford, Tasarımı Bir Türk’e Ait Yeni Off-Road Modeli Explorer Timberline’ı Duyurdu

Ford, Türk tasar?mc? Ege Argüden taraf?ndan tasarlanan yeni Off-Road modeli 2021 Explorer Timberline’? duyurdu. Fazlas?yla heybetli bir gövdeye sahip olan araç, ?ehir içi kullan?mdan ziyade ?ehirleraras? ve arazi kullan?m? için geli?tirilmi? bir model.