Formula 1 Singapur GP İptal Edildi: Türkiye Bir Kez Daha Aday Konumuna Geldi

Formula 1 2021 sezonunun takviminde çalkant?lar ya?anmaya devam ediyor. 1-3 Ekim tarihleri aras?nda yap?lacak Singapur GP, COVID-19 k?s?tlamalar? yüzünden iptal edilmi?ken, takvime yeni eklenecek ülkenin Türkiye olabilece?i konu?uluyor.