Galileo’nun Doğruluğu Asırlar Sonra Ay’da Kanıtlanan Pisa Kulesi Deneyi

Zaman içerisinde pek çok bilimsel kavram hayat?m?za girdi, pek çok kavram art?k çocuklar?n bile bildi?i gerçekler halini ald?. Bu kavramlar?n baz?lar?n?n ortaya ç?k??? ise dü?ünüldü?ünde oldukça yeni.