Geçtiğimiz Yıl 350 Bin ‘Oyuncu’, Toksik Davranışları Nedeniyle Call of Duty’den Banlandı

Activision, yaln?zca geçti?imiz y?l 350 bin oyuncunun toksik davran??lar? ve ?rkç? oyuncu isimleri nedeniyle Call of Duty oyunlar?ndan banland???n? aç?klad?. Activision, toksisite ve ?rkç?l??a adeta sava? açm?? durumda.