Gelecek Tahminlerinde ‘İyi ki Yanılmış’ Dediğimiz 10 Eski Bilim Kurgu Filmi

Kim ne derse desin, bugün kulland???m?z teknolojilerin geli?mesinde eski bilim kurgu filmleri ile anlat?lan gelecek tasvirlerinin ilham verici etkisi oldu?unu kabul etmeliyiz. Ancak bir de son derece ba?ar?s?z tahminler yapan filmler var. Baz? tahminler iyi ki gerçekle?memi? derken baz?lar?n?n bir an önce geli?mesini isteyeceksiniz.