Geliyor Gelmekte Olan: Clubhouse’un Android Beta Testleri Başladı

Yay?nland??? ilk günlerde bir numaral? gündem maddesi haline gelen Clubhouse’un Android i?letim sistemine geli? sürecinde önemli bir geli?me ya?and?. Geli?tirici ekip, haz?rlad??? bir blog gönderisinde Clubhouse’un Android sürümünün beta kapsamda test edilmeye ba?lad???n? aç?klad?.