Godzilla vs Kong Eleştirisi: Şahane Bir Görsel Şölen, Akıl Tutulması Yaşatan Sahneler ve Oyuk Dünya Teorisi

Uzun zamand?r beklenen kar??la?ma nihayet gerçekle?ti. Godzilla ile King Kong’un sava??na hepimiz ?ahitlik ettik. Film, bu iki efsanenin kar??la?mas?n?n yan?nda ayn? zamanda oyuk dünya teorisini merkezine almas?yla da bolca konu?uldu. Peki bekleneni verdi mi? Oyuk dünya teorisinin filmdeki yans?malar? nas?ld?? Sahi, bu oyuk dünya teorisi neydi? Gelin hepsine birlikte göz atal?m.