Gölgesinden Hızlı Ateş Eden Kovboy Red Kit, Yıllar Sonra Yeniden Ekranlara Dönüyor

Bir dönemin efsanele?en çizgi dizisi Red Kit, neredeyse 30 y?l sonra yeniden ekranlara dönüyor. Yeni serinin neler sunaca?? bilinmiyor olsa da çocuklu?unu 90’l? y?llarda geçirmi? nesil, bu haberle ?imdiden heyecanlanmaya ba?lam?? durumda.