Google, Android 12 ile Birlikte Android TV’ye Gelecek Yenilikleri Açıkladı

Google, Android 12’yi resmen tan?tt? ve yeni i?letim sistemiyle birlikte Android TV de güncelleniyor. ?irket, yay?nlam?? oldu?u blog yaz?s?yla yeni Android TV’nin getirece?i yenilikleri aç?klad?.