Google, Chrome İçin Geçmiş Benzeri Yeni Özellik Geliştiriyor: Anılar

Google, internet taray?c?s? Chrome?da taray?c? geçmi?ini daha s?n?rl? bir ?ekilde gösterecek ?Memories? isimli yeni bir özelli?i test ediyor. Henüz yaln?zca Canary sürümünde kullan?labilen özellik, yaln?zca taray?c?y? ba?latt???n?z andan itibaren ziyaret etti?iniz yerleri listeliyor.