Google Chrome’un Windows 10 Sürümü, Son Güncellemeden Sonra Çalışamaz Hale Geldi

Google’?n Windows 10’daki Chrome için yay?nlad??? son yaz?l?m güncellemesi, uygulaman?n çökmesine, eklentilerin çal??mamas?na ve uygulaman?n hiç aç?lmamas?na yol aç?yor. E?er siz de bu sorunlardan muzdaripseniz, bahsetti?imiz çözüm yollar?na göz atabilirsiniz.