Google, Çocuk Bayramını Bu Yıl da Unutmadı: Bu Yıl ve Geçmiş Yıllarda Yayınlanan 23 Nisan Doodle’ları

Google, her y?l oldu?u gibi bu y?l da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’n? kutlad?. Türkiye’deki kullan?c?lar?na özel bir doodle yay?nlayan internet devi, bu sayede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. aç?l?? y?ldönümünde Atatürk taraf?ndan çocuklara arma?an edilen bu özel günü anm?? oldu.