Google, Docs ve Meet Gibi Araçlarına Getireceği Yenilikleri Duyurdu

?nternet ve teknoloji devi Google, dün ba?lad??? Google I/O konferanslar?nda birçok ürününe getirece?i yeni özelliklerden bahsetti. Bu özellikler, i? ve okul hayat?nda kulland???m?z Google araçlar?n?n aras?nda yeni köprüler kuracak ve baz? kullan?m s?n?rlar?n? ortadan kald?racak.